Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2021-2024)

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2021-2024)

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ τριετούς διάρκειας (2021-2024) Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και το σύνολο των κεκτημένων όλων των προηγούμενων ΕΣΣΕ Θεσμοθέτηση νέων ρυθμίσεων και προοπτική ένταξης των νέων προσλήψεων...
Μετάβαση στο περιεχόμενο