Νέος Υπολογισμός Σύνταξης Φορ.2023

Η εφαρμογή έγινε σε συνεργασία (Παρίντας Θέμης-Μωυσιάδης Γ.-Σαουλίδης Π.)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ402 από ΔΕΗ

2. Δ.Τ.Κ. Είναι ΠΕΡΙΠΟΥ Μέσος Όρος (μπορείς να το αλλάζεις)

3. ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 έως Τέλος του Τρέχ.Ετους (μπορείς να το αλλάζεις)

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕΗ k Χρόνια για Επικουρική

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Για την ΔΕΗ είναι +24,38%)

6. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 60 ΧΡΟΝΩΝ (ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60)

Δώστε τα παρακάτω δεδομένα και ΠΑΤΗΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Περιλαμβάνει 413€:

Για Αρχική Πρόσληψη μετά το 1993 να γίνεται μείωση στην Κύρια 25% Περίπου

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

1 2 3
ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟY 402: Δ.Τ.ΚΑΤΑΝ. ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2002:
Ετη Εργασίας

Ετη Εργ.ΓΙΑ Επικουρική:

ΕΠ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ (24.38%) ΚΑΤΩ ΑΠΟ 60 ΧΡΟΝΩΝ
ΝΕΟ Ποσοστό Αναπλήρωσης+24,38%:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΦΟΡΟΙ
ΣΥΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ1: ΑΚΑΓΕ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ/ΜΗΝΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ < ΤΩΝ 60 (6%):
Μ.Ο x ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ(6%):
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝTΑΞΗ+413€ προ Φόρων: ΦΟΡΟΣ Κυρ.Συντ: .
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ προ Φόρων: ΣΥΝ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ προ Φόρων: ΦΟΡΟΣ Επικ.Συντ:

Μετάβαση στην σελίδα -Υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ (Σύντομη)

Μετάβαση στην σελίδα -Υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ2 (Αναλυτικά)


-