Αθήνα, 02/02/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ από τον Πρόεδρό της Αντώνη Καρρά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κώστα Μανιάτη, όλων των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Παραβρέθηκαν τα Προεδρεία των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.
Ακολούθησε στη συνέχεια η 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ για το 2024, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο : Ενημέρωση
2ο : Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με την Διοίκηση της ΔΕΗ για την νέα Ε.Σ.Σ.Ε.
3ο : Οικονομικά

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας εξουσιοδοτήθηκε, με απόφαση του Δ.Σ., να ορίσει Επιτροπές Διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, οι οποίες θα συμμετάσχουν αντίστοιχα στη διαβούλευση για την κατάρτιση νέων ΕΣΣΕ 2024, με τις διοικήσεις των εταιριών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Α.Δ.Μ.Η.Ε. και Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες.
Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Αντώνης Καρράς ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ και από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα Κώστα Μανιάτη, τα μέλη της επιτροπής διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ με την ΔΕΗ και τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνο Προίσκο, ενημέρωσαν διεξοδικά τα μέλη του Δ.Σ. και τα Προεδρεία των Συλλόγων για τα πεπραγμένα και τα ως τώρα αποτελέσματα των συνεχών διαβουλεύσεων με την Διοίκηση της ΔΕΗ για την νέα Ε.Σ.Σ.Ε.
Το Προεδρείο, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, έχουν δεσμευτεί έναντι των εργαζομένων ότι θα συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση έως ότου πετύχουν την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που θα έχουν θετικό πρόσημο, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και κανονισμών, καθώς θα αναφέρονται σε όλο το προσωπικό του συνόλου των Εταιριών, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο