Διαδικασία

Εαν είσαστε εργαζόμενος στον Όμιλο ΔΕΗ ή συνταξιούχος, μπορείτε να κάνετε χρήση των προνομιακών προγραμμάτων για την Κινητή και Σταθερή Τηλεφωνία .

Για να συμμετέχει κάποια γραμμή στα προνομιακά προγράμματα του Οργανισμού, θα πρέπει να ενταχθεί στο Μητρώο Γραμμών του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Επί της διαδικασίας (καλείτε στα 6932400603 και  6932400606 για να πληροφορηθείτε αναλυτικά και να σας καθοδηγήσουν) :

Νέα σύνδεση, μεταφορά

Για τους εν ενεργεία : Κατεβάζετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) , την συμπληρώνετε, την καταθέτετε στην γραμματεία σας  και αφού πάρει πρωτόκολλο,  μαζί με τη ταυτότητά σας(αντίγραφα)  τη στέλνετε στο fax στο 210-5235996. 
Για τους συνταξιούχους: Κατεβάζετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Συνταξιούχοι) , την συμπληρώσετε, σε ένα ΚΕΠ  ζητάτε τη σφραγίδα για το γνήσιο της υπογραφής και μετά , μαζί με τη ταυτότητά σας(αντίγραφα)  τη στέλνετε στο fax στο 210-5235996. 

Όταν οι διαχειριστές των προγραμμάτων λάβουν το fax, θα ενημερώσουν για την έγκριση του αιτήματός σας (γραμμές, επιδότηση, κλπ) την εταιρία Κινητής Τηλεφωνίας, με την οποία θα επικοινωνήσετε αμέσως μετά για να σας στείλει τα προϊόντα της επιλογή σας.

Ανανέωση επιδότηση (κινητή) 

Εαν έχετε ήδη, γραμμή σε πρόγραμμα του Οργανισμού και θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση της με τα νέα προγράμματα, θα κατεβάσετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, και αφού την συμπληρώσετε, στέλνετε ένα αντίγραφο με fax στο 210-5235996.  Τις επόμενες ημέρες, θα λάβετε κλήση (6940098181) για να κάνετε την παραγγελία σας.

Άλλες διαδικασίες

Κατεβάστε τις σχετικές αιτήσεις: Αίτηση αλλαγής προγράμματος,  Αίτηση διακοπής, Αποδέσμευση, και αφού την συμπληρώσετε, στέλνετε ένα αντίγραφο (μαζί με την ταυτότητά σας) με fax στο 210-5235996.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τo τηλέφωνοo υποστήριξης του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 6932400603 

Τηλέφωνο υποστήριξης του πακέτου μας απο την Vodafone :6940098181