Περιφερειακά Γραφεία

Αθήνα, 22/8/2014 Προς: Περιφερειακά Γραφεία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ                                                Σας ενημερώνουμε ότι από 1-9-2014 γίνεται προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ,...

Διαβάστε περισσότερα