Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για την νέα Ε.Σ.Σ.Ε.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

1ο : Ενημέρωση
2ο : Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για την νέα Ε.Σ.Σ.Ε.
3ο : Οικονομικά

Στη συνεδρίαση συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ η οποία θα συμμετάσχει στη διαβούλευση για την κατάρτιση νέων ΕΣΣΕ 2024, με τις διοικήσεις των εταιριών Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Α.Δ.Μ.Η.Ε. και Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες.

Το Προεδρείο και το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, δεσμεύονται για μια ακόμη φορά να πράξουν τα δέοντα, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων, παλιών και νέων και θα επιδιώξουν, όπως άλλωστε έπρατταν πάντοτε, να αποκομίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, για την υπογραφή ικανοποιητικών Ε.ΣΣΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο