Αρχική

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ΔΕΗ/ΚΗΕ, σε συνεργασία με τη Vodafone,  προσφέρει στους εργαζόμενους στον  Όμιλο ΔΕΗ  αλλά και στους συνταξιούχους, προνομιακά πακέτα Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας.

Πιστεύουμε πως, ένας σωστός συνδυασμός επιλογών στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος στην επικοινωνία, αφού υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν επικοινωνίας μεταξύ των γραμμών που ανήκουν στο πρόγραμμα (ενδοεπικοινωνία)

Τα χαμηλά πάγια προπληρωμένου χρόνου, όπως και τα επίσης ιδιαίτερα χαμηλής τιμής πακέτα για Internet και sms, σας επιτρέπουν να κάνετε ιδανικούς συνδυασμούς προσαρμοσμένους στην σημερινή οικονομική κατάσταση.