Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της EPSU σχετικά με τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων στα νερά και στην ενέργεια, στην Ελλάδα