Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του είναι στο επίκεντρο της εκστρατείας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ( I.L.O) για την Παγκόσμια Ημέρα (28/4) για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία.

Με θέμα «Εργασιακό στρες: μια πρόκληση για όλους» η έκθεση του Οργανισμού θα εστιάσει στις παγκόσμιες τάσεις για το εργασιακό άγχος και τις επιπτώσεις του.

Σήμερα, πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής ζωής. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού, οι υψηλότερες προσδοκίες για τις επιδόσεις και οι περισσότερες ώρες εργασίας συμβάλλουν ώστε ο χώρος εργασίας να καθίσταται ολοένα και πιο αγχωτικός ως περιβάλλον.  Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται τώρα ως παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, όλα τα επαγγέλματα και όλους τους εργαζόμενους τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ειδικά για τον Όμιλο  ΔΕΗ, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας ώστε να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού στον Όμιλο ΔΕΗ οδηγούν σε πλημμελή σύνθεση στις βάρδιες και στα συνεργεία, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας  και τη δημιουργία εργασιακού στρες με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται «ιδανικές» συνθήκες πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καλεί  τις Διοικήσεις των Εταιριών του Ομίλου να πράξουν τα δέοντα ώστε να εφαρμόζονται και να τηρούνται αυστηρά οι επιβαλλόμενες συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας και να προβεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία στις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας ενώνει τη φωνή της μαζί με τα άλλα συνδικάτα από όλο τον κόσμο, κάτω από τον συντονισμό της  IndustriALL Global Union που ζητά να ασκηθεί πίεση ώστε οι χώρες να επικυρώσουν τη Σύμβαση 176 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στα Ορυχεία.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο