Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή  της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ Α.Ε,  κ. Νικόλαο Αραβαντινό πραγματοποίησε το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ  την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

Ο κύριος  Αραβαντινός αναφέρθηκε στο σύνολο των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων: Υλικού και Προμηθειών, της Διεύθυνσης Πληροφορικής,  των Υπηρεσιών Στέγασης και του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ).

Στόχος της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών,  όπως αναφέρθηκε, είναι η μείωση του κόστους δαπανών ύψους 1,2 δισ ευρώ (που ήταν το 2014) προκειμένου να γίνει προμήθεια των καυσίμων Φυσικού Αερίου, Μαζούτ,  Diesel  και Λιγνίτη  για την καύση  των μονάδων παραγωγής και του εξοπλισμού της Επιχείρησης, το οποίο  προφανώς είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την τιμή του αργού πετρελαίου brent (BRT).

Για το λόγο αυτό η ΓΕΝΟΠ χαιρετίζει την απόφαση της Διοίκησης για ενοικίαση μικρών φορτηγών πλοίων προκειμένου να πραγματοποιείται η μεταφορά του Μαζούτ προς τις Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής (ΑΣΠ) του νησιωτικού συμπλέγματος, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο (στο μισό) το κόστος, εξοικονομώντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Έκπληκτους άφησε το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ το άκουσμα της είδησης, δια στόματος Γενικού, ότι  η μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας από την ίδρυσή της έως και σήμερα δυστυχώς δεν διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο για τη στέγαση των υπηρεσιών της.

Θεωρούμε απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη την επί δεκαετιών  πολιτική των Διοικήσεων  της ΔΕΗ,  για ενοικίαση κτιρίων, προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες της, όταν μόνο για τα 26.000 m² του συγκροτήματος της Χαλκοκονδύλη 30 (από  τα σχεδόν 70.000 m²  που ενοικιάζονται)  δαπανώνται ετησίως περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τα ενοίκια πέντε ετών και μόνοθα μπορούσε να κατασκευαστεί ή να αγοραστεί αντίστοιχο συγκρότημα. Το κόστος δε που δαπανάται για την λοιπή έκταση των περίπου 43000 m², δεν επιδέχεται καμίας κριτικής, καθώς εμπίπτει, όχι απλά στη λογική του παραλόγου, αλλά στη λογική του απόλυτου παραλογισμού.

Εάν σε όλα αυτά προστεθούν και τα χιλιάδες τετραγωνικά μέρα των άλλων εταιριών του Ομίλου (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ)  για την στέγαση των υπηρεσιών τους, τότε αβίαστα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η επιλογή  ενοικίασης κτιρίων για στέγαση των υπηρεσιών, μόνο συμφέροντα της Επιχείρησης δεν εξυπηρετεί.

Περαιτέρω, εάν συγκρίνει κανείς το γεγονός ότι στην περιφέρεια το 80% περίπου των κτιρίων που διαθέτει Η Εταιρεία για την στέγαση των υπηρεσιών της είναι ιδιόκτητα,  τότε δυστυχώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Αθήνα, μάλλον επιβάλλεται η  πολιτική ενοικίασης κτιρίων εξυπηρετώντας τα ιδιωτικά συμφέροντα. Το ζήτημα κρίνεται εξόχως σοβαρό και η ΓΕΝΟΠ δεσμεύεται να επανέλθει.

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ  χαιρετίζει την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση- εκσυγχρονισμό των συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής (SAP), με το προσωπικό να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις απαιτήσεις των νέων Τεχνολογιών, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα τόσο στην αποτελεσματικότητα – αμεσότητα παροχής υπηρεσιών όσο και στον τομέα εξοικονόμησης ωρών εργασίας.

Επί παραδείγματι, η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  για κάθε έναν μισθωτό, προκειμένου να έχει την αποκλειστική δυνατότητα πρόσβασης στο μισθολογικό του προφίλ (διασφαλίζοντας τα προσωπικά του δεδομένα) αλλά και τη δυνατότητα  να εκτυπώνει (για κάθε χρήση) τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας του, μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η συγκεκριμένη εφαρμογή εξοικονομεί για τη Διεύθυνση Πληροφορικής περισσότερο από 40.000 ευρώ ετησίως, αφού καταργούνται οι δαπάνες για την εκτύπωση, την φακέλωση  και την ταχυδρομική αποστολή των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας.

Τέλος, σημαντικότατη θεωρούμε την Διεύθυνση του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) που εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των υλικών και του εξοπλισμού της ΔΕΗ, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αξιοπιστία της λειτουργίας της.

Είναι γνωστό ότι από την ίδρυσή του το ΚΔΕΠ προσφέρει τις υπηρεσίες του και προς τρίτους ενισχύοντας έτσι και οικονομικά την Επιχείρηση.  Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το ΚΔΕΠ διαθέτει 16 εργαστήριά με υψηλού τεχνολογικού επιπέδου εγκαταστάσεις καθώς και  άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο θεωρούμε επιβεβλημένη τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

Στρατηγικός στόχος του Κέντρου εξακολουθεί να είναι η ολοκλήρωση εγκατάστασης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε όλες τις Μονάδες της Επιχείρησης. Ένα ζήτημα «εκ των ουκ άνευ» προκειμένου η Επιχείρηση να μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε τακτική και απόλυτη επικοινωνία-συνεργασία και με τις Γενικές Επιτελικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ, εκτιμά ότι καθίσταται δυνατή η επίλυση τόσο ζωτικών όσο και ελάσσονος σημασίας ζητημάτων που παίζουν όμως ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Ν. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο