Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 06.12.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επανακαθορισμός   της  Ιδιότητας  του  Μέλους  του  Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την, κατόπιν και της έκφρασης σχετικής επιθυμίας από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρο Σταθάκη, από 1.12.2018 απαλλαγή του από τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον, συνεπεία αυτού, επανακαθορισμό της Ιδιότητάς του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της ασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης, στην ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς της, έναντι ετήσιου ασφαλίστρου 504,25 Ευρώ ανά κυρίως ασφαλιζόμενο και συνολικό ενδεικτικό τίμημα διετίας 9.678.574,5 Ευρώ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στην σχετική επί του θέματος συζήτηση κατέθεσα τις εξής παρατηρήσεις.

 • Ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στην σύμβαση με το μειοδότη να προβλεφθεί αυστηρά ο χρόνος απόδοσης των αποζημιώσεων.
 • Ποια θα είναι η διαδικασία απόδοσης των αποζημιώσεων
 • Πρόβλεψη πανελλαδικής σύστασης γραφείων υποστήριξης και όχι πρακτόρων της ασφαλιστικής εταιρίας όπως ακριβώς προέβλεπε η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις μου στόχο έχουν να αποκλείσουν την πιθανότητα αποτυχίας της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζόμενων. Αυτή η προσπάθεια του συνδικάτου και της εταιρίας πρέπει να πετύχει διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολο να επαναληφθεί.

Στην ερώτησή μου γιατί δεν συμμετείχαν οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και προσήλθαν μόνο δύο η απάντηση ήταν πως δεν ήθελαν να επιλέξουν ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο έργο και ότι ενημερώθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Συμβόλαιο «Σύμβαση Απόσχισης του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και απορρόφηση αυτού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», αναφορικά με τον Υ/Σ Κομοτηνής, τον Υ/Σ και το ΚΥΤ Αλιβερίου και τον Υ/Σ Εδεσσαίου.

Διόρθωση του πιο πάνω Συμβολαίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διόρθωσης του συμβολαίου «Σύμβαση Απόσχισης του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και απορρόφηση αυτού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», ως εξής:

«Υ16) Ποσοστό 61% εξ αδιαιρέτου του γηπέδου του Υποσταθμού με τίτλο «Υ/Σ ΑΗΣ Κομοτηνής και έχει επιφάνεια 30.667,00 τ.μ. και το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Κομοτηνής στη Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Στο ως άνω ποσοστό (61%) εξ’ αδιαιρέτου αντιστοιχεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εντός του υπόψη γηπέδου ορίζονται επίσης τμήματα αποκλειστικής χρήσης ΔΕΗ Α.Ε. Οι  εναπομείνασες  επιφάνειες  εντός του γηπέδου, συνολικού εμβαδού 6.721,40 τ.μ., αποτελούν χώρους κοινής χρήσης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε..

«Κ21 και Υ185) Ποσοστό 10,50% (εξ αυτών 8,47% από ΚΥΤ και 2,03% από υποσταθμό) εξ αδιαιρέτου του γηπέδου επιφανείας 400.695,19 τ.μ. το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στη Δημοτική Ενότητα Ταμυναίων του Δήμου ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, (πρώην Δήμου Αλιβερίου) στη θέση «ΜΗΛΑΚΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΠΕΡΙΗΛΘΕ το άνω γήπεδο στη ΔΕΗ Α.Ε.

Το παραπάνω γήπεδο απομειώθηκε μετά τη χάραξη αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή, οπότε, σύμφωνα και με νεότερη και ακριβέστερη καταμέτρηση, η συνολική επιφάνειά του περιορίστηκε στα 400.695,19 τ.μ..

Στο άνω ποσοστό εξ αδιαιρέτου αντιστοιχεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης όλου του ΚΥΤ και έχει επιφάνεια 12.713,10 τ.μ.

Ειδικότερα, εντός του παραπάνω Υποσταθμού, ορίζονται

 • τμήματα Ε1 αποκλειστικής χρήσης του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • τμήματα Ε2  αποκλειστικής  χρήσης  ΔΕΗ Α.Ε.
 • τμήμα Ε4 για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε.
 • Οι υπόλοιπες επιφάνειες Ε3 του υποσταθμού, που αποτελούν χώρους κοινής χρήσης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε..

 

Για την πρόσβαση στους παραπάνω χώρους αποκλειστικής χρήσης του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προβλέπεται δίκτυο κοινόχρηστων διόδων.

«Υ122) «Ποσοστό 6% εξ αδιαιρέτου του γηπέδου του ΥΗΣ Εδεσσαίου συνολικής επιφανείας 67.181,30 τ.μ. και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στην Δημοτική Ενότητα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (πρώην Δήμος Πέλλας) στη θέση Άνω Γκουράντσκο.

Ειδικότερα, εντός του παραπάνω Υποσταθμού ορίζονται

 • τμήματα αποκλειστικής χρήσης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στα οποία αντιστοιχεί ποσοστό 40% εξ αδιαιρέτου του Υποσταθμού,
 • τμήματα αποκλειστικής χρήσης ΔΕΗ Α.Ε. στα οποία αντιστοιχεί ποσοστό 60% εξ αδιαιρέτου του Υποσταθμού,
 • τμήματα που αποτελούν χώρους κοινής χρήσης ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
 • Τμήμα για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΗΛΘΕ   το  άνω  αγροτεμάχιο στη ΔΕΗ Α.Ε.

Για την πρόσβαση στο υπόψη αγροτεμάχιο προβλέπεται δίοδος διέλευσης .

 

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2019.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2019 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για το Έργο: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟχ με πρωτογενή μέτρα».

Έκδοση Συμπληρώματος (Νο 3) της πιο πάνω σύμβασης για πρόσθετες εργασίες, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου και ρυθμίσεις της  εν λόγω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για το Έργο : «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα», των παρακάτω:

1.1.         ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α.        Η κράτηση των Μονάδων θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. την 1η Σεπτεμβρίου 2018 για την Μονάδα Ι και την 30η Μαρτίου 2019 για την Μονάδα ΙΙ.

β.        Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών διαχείρισης του αμιάντου επιτόπου του Έργου καθορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2018 για την Μονάδα Ι και η 19η Απριλίου 2019 για την Μονάδα ΙΙ, ήτοι, 20 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης της κάθε Μονάδας λόγω της διεξαγωγής συντήρησης από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδοτήσεων οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις υπόψη ημερομηνίες. Η διάρκεια των εργασιών διαχείρισης αμιάντου θα είναι 70 ημέρες ανά Μονάδα.

γ.         Η έναρξη των εργασιών και της εγκατάστασης του εξοπλισμού του Συστήματος Μείωσης Εκπομπών ΝΟx εντός του Λέβητα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση διαχείρισης αμιάντου της κάθε Μονάδας και η διάρκειά τους θα είναι 100 ημέρες.

δ.        Η έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας του Συστήματος Μείωσης Εκπομπών ΝΟx καθορίζεται τη 16η Απριλίου 2019 για τη Μονάδα Ι και την 11η Νοεμβρίου 2019 για τη Μονάδα ΙΙ.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογραφή επιστολής από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. από την ΕΤΕπ του Έργου: «PPCR FRAMEWORK LOAN RENEWABLE INVESTMENTS».

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

Την έγκριση του κειμένου επιστολής, προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. από την ΕΤΕπ του Έργου: «PPCR FRAMEWORK LOAN RENEWABLE INVESTMENTS», ύψους 85 εκατ. Ευρώ.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,88 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων (σχιστόλιθου) από τα Νοτιοδυτικά πρανή και υποστηρικτικές εργασίες του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,88 Χ 106 Μ3στ. υπερκειμένων (σχιστόλιθου) από τα Νοτιοδυτικά πρανή και υποστηρικτικές εργασίες του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια  εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για μια φορά ακόμη γίνεται φανερό πως η πρότασή μου για σύσταση τομέα μετακινούμενου εργοταξίου σκληρών σχηματισμών

 • Θα είχε αποτρέψει πολλές ανάλογες εργολαβίες
 • Θα είχε προσθέσει θέσεις εργασίας εποχιακού προσωπικού
 • Θα είχε επιφέρει οικονομικότερες εκσκαφές στα άγονα των ορυχείων
 • Θα είχε μειώσει την εξάρτηση από τους εργολάβους
 • Θα είχε βελτιώσει την ποιότητα του λιγνίτη.

 

Παρά την κατά καιρούς σύμφωνη άποψη πολλών διευθυντών ενώπιον της ΔΕΗ η υλοποίηση της πρότασης δεν γίνεται πράξη, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι εργολαβίες ,υποκαθιστώντας ΠΛΗΡΩΣ τις δυνατότητες του μόνιμου προσωπικού και των στελεχών της εταιρίας.

Δυστυχώς οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε για μία ακόμη φορά ότι η εργολαβοποίηση των ορυχείων είναι ΕΠΙΛΟΓΗ της ανώτερης ιεραρχίας των ορυχείων με την ανοχή  της διοίκησης της ΔΕΗ.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο