Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 30.08.2019 ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής και Εμπορικής Πολιτικής Πελατών ΔΕΗ Α.Ε., Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Ο κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. καταψήφισε και ο κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π. ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Στην εισήγηση για την αύξηση των τιμολογίων αποφάσισα να ψηφίσω ΛΕΥΚΟ.

Παρότι δεν διαφωνώ με την αύξηση των τιμολογίων διότι είναι από καιρό απαραίτητη και παρότι η μείωση της έκπτωσης στο μειωμένο τιμολόγιο Γ.Π., δεν ήταν θέμα για απόφαση του Δ.Σ., δεν υπερψήφισα την εισήγηση εκφράζοντας την διαμαρτυρία μου με ΛΕΥΚΟ, λόγω της πλήρους διαφωνίας μου με την μείωση του τιμολογίου Γ.Π., η οποία σημειωτέον είναι αποτέλεσμα Σ.Σ.Ε.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ενισχύσω κάθε νομική προσπάθεια της ΓΕΝΟΠ, για την αποκατάσταση αυτής της άδικης περικοπής.

 

  1. Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση, Τιμοκαταλόγων Χρεώσεων Προμήθειας για τη Μέση και Χαμηλή Τάση.
  2. Την έγκριση του υπολογισμού πρόσθετης διακριτής χρέωσης στα τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης εφαρμόζοντας πλήρως, στα υπόψη τιμολόγια, την Ρήτρα Αναπροσαρμογής CO2, όπως αυτή εφαρμόζεται από την Επιχείρηση για τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης (ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού της μοναδιαίας χρέωσης του Κόστους Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 και διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανισμού Αναπροσαρμογής CO2) βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3.2 της εισήγησης.
  3. Την έγκριση της συνέχισης χορήγησης της έκπτωσης συνέπειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
  4. Την έγκριση της κατάργησης οιασδήποτε μορφής εκπτωτικής πολιτικής επί της εφαρμοζόμενης Ρήτρας Αναπροσαρμογής CO2 στα Τιμολόγια Μέσης Τάσης.
  5. Την έγκριση, για τα τιμολόγια ΚΟΤ που χορηγούνται σε άτομα με μηχανική υποστήριξη, της παροχής έκπτωσης ύψους 50% στην τιμή χρέωσης ενέργειας (ανταγωνιστικό σκέλος) του υπόψη τιμολογίου που υπολείπεται μετά το ποσό της επιδότησης που χορηγείται από την Πολιτεία.
  6. Η εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κώδικα Προμήθειας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2020 χρονικό διάστημα.

 

 

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο