Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 08.02.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αξιολόγηση προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και λήψη σχετικών αποφάσεων.

  1. Την κήρυξη άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», δεδομένου ότι:

1.1.         Σε ό,τι αφορά στην πώληση του 100% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», δεν υποβλήθηκε αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της εγκριθείσας, με την υπ’ αριθ. 75/6.7.2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόσκλησης για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

1.2.         Σε ό,τι αφορά στην πώληση του 100% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», η Οικονομική Προσφορά του Επιλέξιμου Συμμετέχοντα με την επωνυμία «Mytilineos Société Anonyme – Group of Companies» κρίθηκε ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο