Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 06.02.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση ενέγγυων πιστώσεων για την προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της αλλαγής του όρου πληρωμής του μαζούτ από ενέγγυα τραπεζική πίστωση (Doc L/C) σε ανοιχτή πίστωση 21 ημερών, με προσαρμογή των premia προς ουδέτερο οικονομικά αποτέλεσμα σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, για τα φορτία που αντιστοιχούν μέχρι του ποσού των 14 εκατ. δολαρίων, ή και μεγαλύτερου εάν αυτό προταθεί μελλοντικά από τον προμηθευτή.
  2. Την έγκριση της ανάθεσης στον τραπεζικό οίκο Credit Suisse της έκδοσης τραπεζικών ενέγγυων πιστώσεων (Documentary Letters of Credit) για την πληρωμή των φορτίων μαζούτ που θα παραληφθούν εντός του έτους 2018 και θα απαιτηθεί να πληρωθούν μέσω ενέγγυας τραπεζικής πίστωσης (Documentary Letter of Credit).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εξουσιοδότηση Χρήστη (διαχειριστή) για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

–         Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της παραγράφου 4 αυτής, με την αναδιατύπωσή της ως εξής:

«Τον ορισμό ως χειριστή του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», σε περίπτωση κωλύματος της κας Βασιλείας – Δήμητρας Καραδήμα, της κας Χρυσούλας Τσιάκα, Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης».

 

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Λογιστική τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών του Καταστήματος Γρεβενών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της λογιστικής τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών του Καταστήματος Πωλήσεων Γρεβενών για τους οποίους έχει πλήρως τεκμηριωθεί ότι παρακρατήθηκαν χρηματικά ποσά, που προορίζονταν  για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, από τον πρώην μισθωτό της  Επιχείρησης  και Προϊστάμενο Καταστήματος Γρεβενών κ. Χρήστο Βουβουλίδη και της οριστικής διευθέτησης των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του κεφαλαίου Ε΄ της εισήγησης ΔΑΥΠ και ΔΠΒΕ.
  1. Την έγκριση του μη καταλογισμού και της διαγραφής των απαιτήσεων από τους υπόψη πελάτες, των αναλογούντων τόκων υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος.

Ο υπολογισμός των υπόψη τόκων θα αφορά ανά περίπτωση στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού έως την ημερομηνία της αντίστοιχης λογιστικής τακτοποίησης του πελάτη.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στις διαδικασίες προεπιλογής του Διαγωνισμού για το Έργο Hatta Pumped Storage Plant, Dubai, UAE, σε συνεργασία με την  Εταιρεία «Archirodon Construction (Overseas) Co, Limited».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε., μέσω προκαταρκτικού κοινοπρακτικού σχήματος ΔΕΗ – Archirodon Construction (Overseas) Co, Limited και ως Επικεφαλής αυτού, στο Διαγωνισμό N° CG/0028/2017, REQUEST FOR QUALIFICATION (RFQ) thru’ submission of Statement of Qualifications (SOQ) της DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), “in relation to the development of a Hatta Pumped Storage Plant (PSP) to be located in Hatta in the Emirate of Dubai United Arab Emirates”.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο