Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 28.06.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λειτουργία Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την ανάκληση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης στο ΤΑΥΤΕΚΩ των ακινήτων στα οποία στεγάζονται, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου και ο Παιδικός Σταθμός της Πτολεμαΐδας.
  2. Την έγκριση της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας που στεγάζεται σε κτήριο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή Νέας Καρδιάς Πτολεμαΐδας,  είτε με την  ανάθεση σε ανάδοχο της στελέχωσης και λειτουργίας του εν λόγω Σταθμού, είτε με την εκμίσθωση του ακινήτου για αποκλειστική  χρήση αυτού ως Παιδικού Σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση θα διενεργηθεί διαγωνισμός κατά τις ισχύουσες ρυθμίσεις της εταιρείας και ο επιλεγείς θα μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής άδειας στο όνομά του.

  1. Την εξουσιοδότηση των Γενικών Διευθυντών, Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Ανθρώπινων Πόρων, όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.
  2. Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης του κόστους φιλοξενίας των παιδιών των εργαζομένων της εταιρείας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου και στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας σε ποσό έως 400 Ευρώ μηνιαίως ανά παιδί για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2016).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη 14η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 27.6.2016 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύμβαση με Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, ως ισχύει.

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Εμμανουήλ Παναγιωτάκη να διαπραγματευθεί το τίμημα και να υπογράψει  σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης με τις Τράπεζες HSBC, CITI και NBG προς υλοποίηση της υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, ως ισχύει.

Καταψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων διότι κατά δήλωση και στα πρακτικά διαφωνούν πλήρως με την πολιτική επιλογή πώλησης του ΑΔΜΗΕ και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να ακυρώσουν την διάσπαση της εταιρείας. Διευκρινίζω ότι ακριβώς ανάλογη ήταν και η στάση μας σε απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

                                                                                                                                                            Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο