Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 12.04.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση με αντικείμενο το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας.

Μερική παράταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης, ως σύμβασης συντήρησης του Συστήματος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της τροποποίησης του Χρονοδιαγράμματος του Έργου του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5. της εισήγησης ΔΥΠ, ΔΠΛΡ και ΔΣΑΔΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση των αντισυμβαλλομένων μερών από οποιαδήποτε απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει από το νέο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι την υπογραφή του υπό έγκριση και σύναψη Συμπληρώματος Νο 5.
  2. Την έγκριση της 1ης ετήσιας αυτόματης ανανέωσης της Συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της σύμβασης, με τον Οίκο IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με ισχύ για μεν τις άδειες χρήσης SAP μέχρι 31.8.2016, για δε τη συντήρηση του εξοπλισμού, του αντίστοιχου λογισμικού υποδομής καθώς και την τεχνική υποστήριξη άλλων προϊόντων λογισμικού μέχρι 31.5.2016.
  3. Την έγκριση της, βάσει της παραγράφου 19.1 των Ειδικών Όρων της ως άνω σύμβασης, παράτασης για πέντε έτη της Συντήρησης του εξοπλισμού και του αντίστοιχου  λογισμικού  υποδομής, με τον Οίκο ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., έναντι  συνολικού   τιμήματος  667.105,04 Ευρώ, σύμφωνα με την επιστολή του Οίκου IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και κατά τα λοιπά με τους όρους της  ως άνω σύμβασης.

Ως έναρξη ισχύος της ως άνω σύμβασης Συντήρησης ορίζεται η 1.6.2016.

Ανοιχτή δήλωση προς όλους τους συναδέλφους

Αγαπητοί συνάδελφοι

Από την αρχή της θητείας μου, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ, προσπάθησα να σας μεταφέρω το χρονικό (τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου) μέσα από την διαδικασία Επιστολών υπό τον τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς όλους τους συναδέλφους».

Η προσπάθεια αυτή, απέκτησε άμεσα τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης και συστηματικής δουλειάς που σήμερα αριθμεί 50 Ενημερώσεις.

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά αφού εσείς οι ίδιοι, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε προσωπική μας κουβέντα, μου μεταφέρατε την ουσιαστικότητα, την σπουδαιότητα αλλά –πρωτίστως- την αναγκαιότητα αυτών των Ενημερωτικών Επιστολών.

Παρά τις Νομικές και καταστατικές «δεσμεύσεις» προσπάθησα, λειτουργώντας πάντα με κώδικες δεοντολογίας αλλά και της ηθικής μου υποχρέωσης απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, να σας μεταφέρω την κάθε συνεδρίαση, στοχεύοντας να καλύψω την ανάγκη της ενημέρωσής σας.

Προσπάθησα να είμαι διεξοδικός, κατανοητός, μεταδοτικός (ως προς τις αποφάσεις και τα πεπραγμένα) και όποτε χρειάστηκε, εξήγησα  λεπτομερώς την στάση και τη ψήφο μου στο Δ.Σ προκειμένου να τεκμηριώσω στο απόλυτο  την τελική μου θέση. Ντόμπρα και σταράτα.

Με αίσθημα ικανοποίησης, διαπιστώνω πως η επιλογή μου αυτή (3 χρόνια μετά) με δικαιώνει στο ακέραιο σε ότι έχει να κάνει με την εκπλήρωση του θεσμικού μου ρόλου και απόδειξη τούτου είναι η σχέση μου με όλους εσάς και ο πήχης που μαζί ανεβάζουμε για να μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο.

Αυτό που καταφέραμε μέχρι σήμερα και το σημείο που έχουμε φθάσει,  μπορεί να είναι σημείο επανεκκίνησης για κοινή και στο επόμενο διάστημα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι πεπεισμένος ότι με εφόδιο τα όσα αποκομίσαμε, μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα.

Ως εκ τούτου και με παρακαταθήκη την εμπιστοσύνη σας, δηλώνω πως θα είμαι παρών και εκ νέου υποψήφιος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο