Παραδεκτή κρίθηκε η αναφορά που υπέβαλλαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ) η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, για το θέμα της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος και παράλληλα διαβίβασε την Αναφορά (0984/2018) και στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για ενημέρωση.

Ειδικότερα, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –η οποία σημειωτέον τελεί υπό το θεσμικό έλεγχό του – να διεξαγάγει σχετική έρευνα, την υποχρεώνει να υποστηρίξει τα πορίσματα της έρευνάς της και των θέσεών της ενώπιόν του, στο πλαίσιο του θεσμικού ελέγχου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών στην οποία θα κληθούν οι αναφέροντες ,όπως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, να αναπτύξουν τις θέσεις τους όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ενώ θα μπορούν να πάρουν μέρος και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αναφορά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και κατά συνέπεια για το ζήτημα της εκποίησης των λιγνιτικών μονάδων καθώς θέτει το ζήτημα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να ελέγξει θεσμικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και ο Δήμος Μεγαλόπολης έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο-  προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης την οποία άλλωστε θεωρούν ότι είναι απολύτως επιζήμια για το Δημόσιο Συμφέρον, τη ΔΕΗ, τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη ορίστηκε για τις 15 Μαΐου η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της προσφυγής για την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας Μελίτης (ΑΗΣ Μελίτης).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο