Αθήνα, 22/8/2014

Προς: Περιφερειακά Γραφεία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ                                             

  Σας ενημερώνουμε ότι από 1-9-2014 γίνεται προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, μέχρι τη νέα οργανωτική δομή τους και την συγκρότηση τους από την Ομοσπονδία.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο