Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 21.04.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

– Ολοκλήρωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.σε Σώμα.

– Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

– Μερική τροποποίηση της Βασικής Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.
  2. Τον ορισμό του κ. Σταύρου Γούτσου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, μετά την κοινή συναινέσει, λύση σύμβασης εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την κα Ουρ. Αικατερινάρη, τέως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, που επόπτευε τις Γενικές Διευθύνσεις, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και εξ αυτού του λόγου τον ορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
  3. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, ως εξής :

3.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 138049/7.10.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 013173692.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2.         Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στη Μυτιλήνη το έτος 1944, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 048593/11.8.2014 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 006742290.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στη Μονεμβασία Λακωνίας το έτος 1953, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 024555/23.12.2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 026419765.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

3.4.         Γούτσος Σταύρος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1949, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 224468/18.1.2007 Α.Δ.Τ. της Υ.Α. Πατρών Αχαϊας, με Α.Φ.Μ. 017014070.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.5.         Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. Κ 362228/25.2.1976 Α.Δ.Τ. του Π.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003199141.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

3.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στην Πτολεμαΐδα το έτος 1962, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ 793149/21.7.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 030395121.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

3.7.         Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ του Θρασύβουλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στα Χανιά το έτος 1959, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 570725/18.7.2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 029641566.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.8.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός, γεννηθείς στο Μικρόβαλτο Κοζάνης το έτος 1953, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 331822/2.3.2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 020760551.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.9.         Πραμμαντιώτης Παναγιώτης του Αποστόλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Διδάκτωρ Φυσικός / Υπάλληλος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε., γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1959, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30 -, κάτοχος του με αριθ. Ι 044560/24.10.1973 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ΙΕ΄Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 045324837.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.10.       Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Τραπεζικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1949 Διεύθυνση : οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 709102/30.5.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ραφήνας. με Α.Φ.Μ. 015148132.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, γεννηθείς στα Άγναντα Ηλείας το έτος 1962, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30-, κάτοχος του με αριθ. Χ 024196/7.12.2001 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 035286292.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κατάργηση των θέσεων, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών και τα Ανεξάρτητα ΒΟΚ, Διεύθυνση Στρατηγικής (ΔΣΤΡ) και Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) και του «Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρίες Δικτύων» (ΥΕΣΘΕΔ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την κατάργηση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών και τα Ανεξάρτητα ΒΟΚ, Διεύθυνση Στρατηγικής (ΔΣΤΡ) και Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ).
  2. Την κατάργηση της θέσης του «Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρίες Δικτύων» (ΥΕΣΘΕΔ). Το αντικείμενο της εν λόγω θέσης θα αναληφθεί από τα εκάστοτε αρμόδια υφιστάμενα Κλιμάκια και Όργανα της Εταιρείας, με βάση το ισχύον πλαίσιο αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών τους.
  3. Την έγκριση της Βασικής Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενικές Διευθύνσεις, σύμφωνα με το συνημμένο, στην παρούσα Απόφαση, σχέδιο.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μερική τροποποίηση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, στον τέως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μερικής τροποποίησης των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις στον τέως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, παρέχοντας τις εξουσιοδοτήσεις αυτές στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη.

                                                                                                                                                       Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο