Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ έκαναν σαφές ότι δεν θα αποχωρήσουν από την  αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ και μεταξύ των θεμάτων της ΗΔ είναι και ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ. Ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ Μ.Παναγιωτακης διέκοψε τη συνεδρίαση και ανακοίνωσε τη συνέχισή της στις 3 το μεσημέρι στο κτίριο του υπουργείου Οικονομικών.