14.1.2016

Συνάδελφοι,

με το νόμο 4354/2015 η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μείωσε από 01.01.2016, το ανώτατο όριο αποδοχών των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ και οργανισμούς του κεφαλαίου β του νόμου 3429 κατά 119€.

Πρώτον απολογούμενη δυστυχώς στην λαϊκιστική αντίληψη της γενικής μείωσης των μισθών όλων των εργαζομένων που έχουν δουλειά, έναντι όσων υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι σε περίοδο κρίσεως και δεύτερον στις κατευθύνσεις των δανειστών, για την γενικότερη πολιτική μείωσης, του εργατικού κόστους στην χώρα.

Ταυτόχρονα όμως με τον ίδιο νόμο κατάργησε το ανώτατο όριο αποδοχών για τους Προέδρους, Δ/ντες Συμβούλους, αντιπροσώπους και μέλη των Δ.Σ. των ΔΕΚΟ και οργανισμών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διαμορφωθεί διαφορετική μισθωτική πολιτική για τα στελέχη αυτά.

Δυστυχώς όμως ο νόμος δεν κάνει καμία πρόβλεψη για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν κορυφαία τυπικά προσόντα, χρόνια εμπειρίας και προσφοράς ή δουλεύουν πέραν του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε δυσκολότατες συνθήκες λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Ήταν και είναι δεδομένο πως σε επιχείρηση όπως ο όμιλος ΔΕΗ δεν υπάρχει καμία λογική ανώτατου ορίου αποδοχών για τον Δ/ντα Σύμβουλο, τα στελέχη και για εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση και ανελαστική υπεραπασχόληση, γιατί έτσι εξισώνονται όλοι προς τα κάτω, δημιουργείται έλλειψη κινήτρων και υποβάθμιση της τεχνογνωσίας.

Έπρεπε λοιπόν να καταργηθεί το ανώτατο όριο αποδοχών.

Έπρεπε όμως να ισχύσει για όλους όσους προανέφερα για μισθολογική δικαιοσύνη λαμβάνοντας υπόψη και το συμφωνημένο με το συνδικάτο μισθολόγιο που θα βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.

Δυστυχώς αυτή η ρύθμιση, διαλύει την συνοχή των στελεχών και εργαζομένων και δημιουργεί εικόνα και συνθήκες επιλεκτικής εξυπηρέτησης κάποιων στελεχών.

Ως εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπος των εργαζομένων, είμαι υποχρεωμένος να μην συμφωνήσω σε αυτήν την πολιτική, να μην διαχωρίσω τον εαυτό μου από τους συναδέλφους μου και να σεβαστώ τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και των συνδικάτων.

Για κάθε επιμέρους θέμα θα εφαρμόσω πλήρως τις αποφάσεις της παράταξής μου.

Π.Καραλευθέρης

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο