Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η «αποστρατεία» των ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου, συνεπεία των άστοχων κυβερνητικών επιλογών της τελευταίας δεκαετίας, απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που συνεδρίασε χθες.

Ακόμα έγινε συζήτηση για τις συνέπειες της «αποεπένδυσης» των λιγνιτικών μονάδων , που επηρεάζουν άμεσα το εργατικό δυναμικό των εγκαταστάσεων (εργοστάσια και ορυχεία) τα οποία θα μεταβιβαστούν ή ακόμα και εκείνων των μονάδων που αποσύρονται λόγω π.χ. της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Το σώμα επίσης ενημερώθηκε για την πρόοδο του θέματος της πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ ενώ έγινε συζήτηση για το πρόγραμμα αξιολόγησης του προσωπικού και ιδιαιτέρως για τις αλλαγές που συνεπάγεται η εφαρμογή του σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τα αρμόδια στελέχη των εταιριών (μητρικής και θυγατρικών )  για όλα τα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Για τους λόγους αυτούς το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα βρίσκεται την επόμενη Δευτέρα (8/10) στον ΑΗΣ Καρδιάς για ενημέρωση.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο