Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμφωνεί με την άποψη που διατυπώνουν σε ανοιχτή επιστολή τους εργαζόμενοι στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (Κ.Ε.Ε. του ΑΔΜΗΕ), ότι δηλαδή για την τοποθέτηση προϊσταμένων στη Διεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά υπόψη η πολυετής εμπειρία, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως προβλέπονται στον ΚΚΠ- ΔΕΗ, και πως δεν μπορεί “κύριο προσόν για την κάλυψη των θέσεων αυτών να αποτελεί η κομματική υπακοή”.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο