Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 

Την Πέμπτη 6 /12 /2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

 

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153135/9.6.2015 με την εταιρεία «ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ιωαννίνων» της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152109/9.6.2015 με την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κομοτηνής» της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.    

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152115/4.6.2015 με την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κατερίνης» της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Υποβολή προς έγκριση της αποδέσμευσης του μισθωτού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΟΥ Κοσμά τ. Ηλία (Α.Μ.47680 Τ3/Δ) προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ. 513803/27.6.2018 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ. 503804/12.4.2018 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δώδεκα (12) αναχωρήσεων.

-Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Εγκρίνει, την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, αριθμ.503804/12.04.2018 για την προμήθεια 235 τεμαχίων – συνολικά – δύο (2) ειδών κιβωτίων ασφαλειών Χ.Τ. δώδεκα 912) αναχωρήσεων, του οίκου ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 726.750,00 (πλέον Φ.Π.Α).

-Εξουσιοδοτεί το ΓΔ/ΕΛ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.  

 1. Διαγωνισμός αριθ.505801/16.3.2018 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού 505801/16.03.2018 με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια των τριών (3) Ομάδων φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

-Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων του υπόψη διαγωνισμού, των ακολούθων:

-Της Κοινοπραξίας «ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ – VULGARI Ε.Π.Ε» για την προμήθεια:

 • Των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της ΟΜΑΔΑΣ Α(Εννέα είδη), έναντι συνολικού τιμήματος € 2.518.495,50 (πλέον ΦΠΑ) για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Προμηθευτή πάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της ΟΜΑΔΑΣ Β(Έξι είδη), έναντι συνολικού τιμήματος € 1.088.064,00 (πλέον ΦΠΑ) για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Προμηθευτή πάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το συνολικό τίμημα ανάθεσης των ειδών των Ομάδων Α και Β ανέρχεται € 3.606.559,50 (πλέον ΦΠΑ).

-Του οίκου ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της ΟΜΑΔΑΣ Γ (Τρία είδη), έναντι συνολικού τιμήματος € 1.158.776,95 (πλέον ΦΠΑ).

-Του οίκου ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της ΟΜΑΔΑΣ Γ (Τρία είδη), έναντι συνολικού τιμήματος € 1.158.776,95 (πλέον ΦΠΑ) για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Προμηθευτή πάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ. Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 4.765.336,45 (πλέον ΦΠΑ).   

 1. Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018 – 2019. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Υποβολή προς έγκριση της «Σύμβαση Τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες αρμοδιότητας δικτύου στους υποσταθμούς υπαiθριου τύπου 150/20 kV Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Αιγινίου και Πύργου ΙΙ».

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

    -Την έγκριση της Σύμβασης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων για τις εργασίες αρμοδιότητος Δικτύου στους Υ/Σ 150/20 kV Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Αιγινίου και Πύργου ΙΙ στα πλαίσια του έργου: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και ανέγερση τριών (3) νέων Υ/Σ Μεταφοράς 150/20 kV υπαίθριου τύπου: Υ/Σ Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Υ/Σ Αιγινίου και Υ/Σ Πύργου ΙΙ», με συνολικό τίμημα προς καταβολή 10.368.668 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Σημείωση:

Έθεσα τα παρακάτω θέματα προ ημερησίας διάταξης και αναμένω την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος από πλευράς Εταιρείας.

 • Το κρίσιμο θέμα της χορήγησης (από 01.09.2018) του ημερησίου επιδόματος στους απασχολούμενους συναδέλφους στο front office.
 • Την υλοποίηση της χορήγησης των τερματικών κλιμακίων σύμφωνα με την ΕΣΣΕ.    

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο