Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102136/10.12.2010 με την Εταιρεία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

          Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

  1. Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

  1. Διαγωνισμός αριθ.503604/19.5.2016 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.

–Μείωση της ποσότητας των ειδών 1 και 4 του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

          Απόφαση ομόφωνη.

  1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Έγινε παρουσίαση από την αρμόδια υπηρεσία ΔΣΡ με θέμα «Καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε».

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο