Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 13/7/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-2016/2151106/23.7.2015 με την Εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου – Ελευσίνας». Οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα υπέρ της οριστικοποίησης έκπτωσης της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» για το λόγο 

      ότι επανειλημμένα είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ώστε να 

      βελτιωθεί και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

 Αποτέλεσμα της κακής απόδοσής της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» ήταν οι καθημερινές       διαμαρτυρίες των καταναλωτών, δημιουργώντας συνεχείς τριβές με τους συναδέλφους των περιοχών προκαλώντας τη δυσφήμιση του ΔΕΔΔΗΕ.

     Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή μου αυτή ήταν το γεγονός ότι  τα προβλήματα αυτά είναι γενικευμένα και σε άλλες Περιοχές ευθύνης του.

    

  1. Σύμβαση αριθ.ΔΔ-206/2153128/5.6.2015 με την Εταιρεία «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Άρτας». Μη οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα παρών διότι παρά την αρνητική του προϊστορία  έδειξε σημάδια βελτίωσης     σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε το Δ.Σ ψήφισε ότι μπορεί να του δοθεί ο ελάχιστος δυνατός χρόνος για να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Σημ.: Σύμφωνα και με το παλαιό αλλά και πολύ περισσότερο με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η διαδικασία ανάδειξης νέου εργολάβου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία με αποτέλεσμα η Περιοχή να στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες εργολάβου με όλες τις ευνόητες σε όλους συνέπειες.  

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο