Αθήνα, 26 /09/ 2019

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την 25 /09/2019 και ώρα:13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-24/28.6.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Κλειστού Τύπου GIS Χανίων II και Κτιρίου Ζεύξης ΜΤ». Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

  Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

3.Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151104/24.6.2015 ΜΕ ΤΗΝ Εταιρία «Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Αποσύρθηκε.

 

Σημείωση: Έγινε αναλυτική συζήτηση για το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό της είσπραξης των ρευματοκλοπών.

 

Ζήτησα προ Ημερησίας Διάταξης να ενημερωθώ για το εξής θέμα:

-Την πορεία του διαγωνισμού GIS.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο