Αθήνα,  20 /09/ 2019

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Τρίτη 17/09/2019 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Παραιτήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

-Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.     

 

2.Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 –            30.06.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

Σημ.: Στα Οικονομικά αποτελέσματα  συνεχίζεται η σημαντική υστέρηση των επενδύσεων καθώς και ο ανησυχητικά αυξημένος αριθμός αποχωρήσεων του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

 

3.Εξέλιξη προϋπολογισμού 6μηνου 2019.

 

 

         Ζήτησα Προ Ημερησίας Διάταξης τα εξής θέματα:

  • Την απάντηση δελτίου τύπου σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δήθεν αναποτελεσματικότητα του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των εντολών διακοπής ρεύματος. Το σχετικό δελτίο εκδόθηκε.
  • Επίσης να γίνει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο για το πόρισμα της επιτροπής που έχει συσταθεί με σκοπό τη διερεύνηση για ενδεχόμενη απόδοση ευθυνών σχετικά με την καταλληλόλητα εμποτισμού 23.000 ξύλινων στύλων.

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο