Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 23/05 /2019 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Η.Δ:

  1. Υποβολή προς έγκριση Σύμβασης μελέτης/κατασκευής έργων, παροχής υπηρεσιών και πώλησης/αγοράς υλικών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τα έτη 2018 έως 2020.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

    -Να εγκρίνει το κείμενο της Σύμβασης μελέτης/κατασκευής έργων, παροχής υπηρεσιών

    και πώλησης/αγοράς υλικών από το ΔΕΔΔΗΕ προς τα Ορυχεία της ΔΕΗ, κατά τα έτη 2018

   έως 2020.

   -Να εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών να υπογράψει για τη

   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την ως άνω Σύμβαση.

  1. Μετακίνηση προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Την αποδοχή των μισθωτών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’αριθ. 10/11.04.2019 Απόφαση ΔΣ της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε., προκειμένου να καλύψουν επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιακών Κλιμακίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την επίλυση με Απόφασή του, κάθε θέματος που θα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας.    

  1. Υποβολή προς έγκριση της αποδέσμευσης των μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρίνας (Α.Μ. 67393 – ΔΟ2/Α) και ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου (Α.Μ. 501463 – Τ1/Α) προκειμένου να μετακινηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Εγκρίνει την αποδέσμευση των μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρίνας του   

     Νικολάου (Α.Μ. 67393-ΔΟ2/Α) και ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου του Αθανασίου

     (Α.Μ. 501463-Τ1/Α), προκειμένου να μετακινηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο

     4 του Ν. 4533/2018.

     Σημείωση:

     Είχα θέσει προ Ημερησίας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις

11/4/2019 να προχωρήσουμε στην καταβολή των αναδρομικών διαφορών του Ειδικού

Επιδόματος Οργανικού Στελέχους. Δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε καθώς και ο ΑΔΜΗΕ έχουν

ξεκινήσει την καταβολή τους, είναι υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην

καταβολή των αναδρομικών.

     Το συγκεκριμένο Συμβούλιο έγινε δια περιφοράς, έχω πολλές φορές καταθέσει ότι οι

Δια Περιφοράς Συνεδριάσεις να αποτελούν την εξαίρεση.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο