Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρα:14.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

  1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2016.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

  1. Υποβολή προς έγκριση ρυθμίσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε εντός και εκτός της Επικράτειας (εκτός έδρας).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

  1. Υποβολή προς έγκριση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και ρύθμισης δόσεων μισθωτών (ΥΒΑΕ).

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

  1. Υποβολή προς έγκριση καταβολής στους μισθωτούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες αναπαύσεις από 01.01.2012 έως και 31.12.2016 (ΡΕΠΟ).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

  1. Υποβολή προς έγκριση νέων πρωτότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων συμβάσεων προμηθειών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Σημείωση: Καταψήφισα την εισήγηση No 3 γιατί η παρακράτηση των άτοκων δόσεων ύψους 200€ σε όλους είναι δυσβάστακτο ποσό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και πρέπει να γίνεται αναλογικά με το ύψος των μισθολογικών αποδοχών.

Τα αναλογούντα ποσά ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων θα συμψηφιστούν με τυχόν οφειλόμενες καταβολές σε μισθωτούς, όπως μη χορηγηθείσες κανονικές άδειες προηγούμενων ετών, οφειλόμενες αναπαύσεις ή συμψηφισμό ειδικών επιδομάτων. Τα διακανονιζόμενα ποσά θα καθοριστούν για τον κάθε μισθωτό μετά τους εν λόγω συμψηφισμούς.

Τέλος οι όποιες επιβαρύνσεις από τις καθυστερήσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνουν τον εργοδότη.

Εύχομαι ο Χριστός να μας δώσει την δύναμη για τη δική μας Ανάσταση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο