Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μεταβολές που εμφανίστηκαν στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας (μειώσεις ή αυξήσεις στο καθαρό ποσό) έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι οι ασφαλισμένοι (παλαιοί και νέοι) με βάση το νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) από 1.1.2017 θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης σε ποσοστό 6,67%.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Για τους μισθωτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μεταβολή, αφού το ποσοστό  εισφοράς που καταβάλλουν από την πρόσληψή τους έως σήμερα είναι 6,67% (άρθρο 44 ν.2084/1992).
  2. Για όλους τους μισθωτούς που είναι ενταγμένοι  στο καθεστώς ΒΑΕ-ΥΒΑΕ μετά και την παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δεν υπάρχει καμία μεταβολή, αφού εξαιρέθηκαν  με δεδομένο  ότι καταβάλλουν επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.
  3. Στους μισθωτούς της κατηγορίας Τ1 (Μηχανικοί) εμφανίζεται μια σχετική αύξηση του μισθού λόγω της κατάργησης της παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών  υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ.
  4. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (πριν 1.1.1993) που δεν είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ – ΥΒΑΕ, το ποσοστό  ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης  ήταν 11%  αν και μειώθηκε  στο 9,92% από 1.1.2017, εμφανίζονται μικρές μειώσεις γιατί η παρακράτηση γίνεται πλέον στις πάσης φύσεως αποδοχές.   Στους συγκεκριμένους μισθωτούς από 1.1.2018 και μετά θα εμφανίζονται μικρές αυξήσεις στο μισθό με δεδομένο ότι τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών θα αναπροσαρμόζονται ως εξής:

από 1.1.2018 σε 8,84%

από 1.1.2019 σε 7,75% και

από 1.1.2020 σε 6,67%

Τέλος  υπάρχουν και ορισμένοι μισθωτοί  στους οποίους  εμφανίστηκαν μικρές αυξήσεις και αφορά: α) μόνο παλαιούς μισθωτούς (ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993) στους οποίους δεν χορηγείται κανένα επίδομα και άρα τα μειωμένα ποσοστά κρατήσεων  που αναφέρονται παραπάνω, προκαλούν την αύξηση των μισθών και β) στους μισθωτούς που πριν την έναρξη ισχύος του νόμου οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνταν στο ύψος  του Ανώτατου Ορίου Αποδοχών (πλαφόν).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο