Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ενημέρωση Νο 69 για τη συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.03.2017 στο θέμα 1 Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης, εκ παραδρομής σας ενημέρωσα πως η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Για την σωστή ενημέρωσή σας η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο θέμα καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Μπίτζας τον οποίον και ευχαριστώ για τη διόρθωση.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων