Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της Ανοιχτής Επιστολής της ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ προς τον Γεν/Δ/ντή ΑΝ.ΠΟ κ. Γ. Δαμάσκο στην οποία καταγράφονται οι εύλογες  ανησυχίες των εργαζομένων σε σχέση με τα όσα ορίζονται στο Κεφ. Γ΄ (Γενικές Ρυθμίσεις) παρ. 5 «περί κατάργησης Συμψηφισμού της Αποζημίωσης με το εφ άπαξ βοήθημα» ειδικά μετά την εμφάνιση νομικών γραφείων που παρέχουν δήθεν πληροφορίες στους μισθωτούς έναντι αμοιβής, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με απόλυτη σαφήνεια σας ενημερώνει ότι:

α) Κάθε θέμα που προκύπτει από ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΣΕ αυτό ρυθμίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παράγραφος 7 της από
30.5.2018 ΕΣΣΕ  προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

β) Σε ότι αφορά τη διάταξη «περί συμψηφισμού αποζημίωσης με εφάπαξ βοήθημα» αυτή είναι
απολύτως σαφής και δεν επιδέχεται καμιάς διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Ο Νόμος 3198/1955 «περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κ.λ.π.» ορίζει ότι «ο μισθωτός που δικαιούται πλήρη σύνταξη από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό (πλήρη σύνταξη είναι όταν ο μισθωτός έχει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και τα χρόνια ηλικίας που προβλέπονται για την κάθε περίπτωση, δηλαδή δεν συνταξιοδοτείται με ποινή – μειωμένη σύνταξη), τότε δικαιούται τη νόμιμη αποζημίωση από τον Εργοδότη που στην περίπτωση του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ είναι ίση με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια υπηρεσίας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (στην περίπτωσή μας μειωμένη σύνταξη λόγω ποινής), δικαιούνται την ίδια αποζημίωση αλλά υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί – συναινεί  και ο Εργοδότης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι – ες

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις των Διοικήσεων των Επιχειρήσεων  του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ  για το τι θα πράξουν σε περιπτώσεις μισθωτών που θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εάν δηλ. θα δώσουν την συγκατάθεσή τους ή όχι, σας καλούμε να μη καταθέσετε προς το παρόν αίτηση για  μειωμένη συνταξιοδότηση.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ βρίσκεται σε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Εταιρειών για το συγκεκριμένο θέμα και θα σας ενημερώσει εκ νέου.

 

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                   Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                 Γιώργος Αδαμίδης                                                    Αντώνης Καρράς

 

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την ανακοίνωση 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο