Σύμπτωση απόψεων στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή διαπιστώθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπείες της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καθώς και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (Coal Platform)  στην οποία εκπροσωπούνται οργανώσεις και θεσμικοί φορείς της περιοχής (Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας, Δήμοι , Τεχνικό Επιμελητήριο).

Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τη διαδικασία μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο και στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά και υποστηρίζει τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους ευρωπαϊκούς πόρους που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς.

Από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υποστηρίχτηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη της ομαλής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή με δεδομένη τη κεντρική θέση της λιγνιτικής δραστηριότητας στην περιοχή και των επιπτώσεων που προκαλεί η διαδικασία αυτή,  η οποία επηρεάζει άμεσα και απόλυτα την οικονομία αλλά και την απασχόληση.

Τονίστηκε ακόμα, ότι συμμετοχή των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο Α.Ε.Π. της Δυτικής Μακεδονίας  αντιστοιχεί σήμερα στο 40%, έναντι 25% παλαιότερα, γεγονός που επιβάλει την ομαλή και όχι την απότομη-βίαιη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο καθώς διαφορετικά αυτό θα σημάνει την οικονομική κατάρρευση ολόκληρης της περιοχής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο