Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με τα αναδρομικά των Ειδικών Επιδομάτων για το 17μηνο από Ιανουάριο

2019 έως Μάιο 2020 που οφείλονται από τις Διοικήσεις των Εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

και ΑΔΜΗΕ ΑΕ στους δικαιούχους μισθωτούς και με δεδομένο ότι τις τελευταίες ημέρες

κυκλοφορούν στους χώρους εργασίας «ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΔΙΚΗΣ –

ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΑ από διάφορα δικηγορικά γραφεία, θέλουμε να σας ενημερώσουμε αρμοδίως.

Η ΓΕΝΟΠ /ΔΕΗ από την πρώτη ημέρα που έληξε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής στις 31/12/2018, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις Διοικήσεις

των Εταιρειών ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να σταματήσει η παρακράτηση κατά

33% των Ειδικών Επιδομάτων που επιβλήθηκαν στους εργαζόμενους με την απόφαση 134

του Δ.Σ.ΔΕΗ και συμπεριελήφθησαν στην από 6/7/2012 ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 1 Μαρτίου 2019 με τον τότε Πρόεδρο & ΔΝΣ

κύριο Μανόλη Παναγιωτάκη, λάβαμε την Δέσμευση – Αναγνώριση του δίκαιου αιτήματός

μας για την καταβολή των ειδικών επιδομάτων χωρίς τις περικοπές από το β΄ (δεύτερο)

εξάμηνο του 2019 μαζί με τα αναδρομικά τα οποία μπορούν να δοθούν σε δόσεις και αυτό

γιατί τα ποσά που έπρεπε να καταβληθούν ήταν εκτός του τρέχοντος προϋπολογισμού

μισθοδοσίας.

Με την έναρξη του β΄ εξαμήνου το θέμα ετέθη εκ νέου στην Διοίκηση της Εταιρείας

αλλά ο κος Παναγιωτάκης που τελούσε υπό παραίτηση αφού είχαν προηγηθεί οι εθνικές

εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 μας παρέπεμψε ουσία στη νέα Διοίκηση.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Πρόεδρος & ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ κύριος

Γεώργιος Στάσσης τον Σεπτέμβριο του 2019 δέχθηκε το αίτημά μας, ωστόσο ζήτησε όπως

ήταν απολύτως φυσικό τον εύλογο χρόνο της σχετικής ενημέρωσης.

Με την πάροδο τριών μηνών στη νέα συνάντηση ΓΕΝΟΠ και Διοίκησης της ΔΕΗ, ο

κος Στάσσης δεσμεύτηκε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα.

Δυστυχώς όμως ο υποχρεωτικός εγκλεισμός όλων μας λόγω της πανδημίας COVID 19 δεν

μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η

καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων χωρίς περικοπές από τον Ιούνιο του 2020 και να

εκκρεμούν τα αναδρομικά του 17μήνου.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Για την ΓΕΝΟΠ η καταβολή των αναδρομικών είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Για τις Διοικήσεις των Εταιρειών ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, είναι υποχρέωση που απορρέει

τόσο από την ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ όσο και από το άρθρο 33 του ν. 4354/2015, που ορίζει

ότι οι διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/11, ισχύουν έως την 31/12/2018.

Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη μέσω πληρεξουσίων και εργολαβικών δίκης είναι

λανθασμένη επιλογή για ένα ζήτημα που λύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του με την

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Άλλωστε τα δικηγορικά γραφεία την ΕΣΣΕ της ΓΕΝΟΠ

επικαλούνται και τον συγκεκριμένο νόμο 4354/2015.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ κρίναμε αναγκαία την έκδοση αυτής της ενημερωτικής ανακοίνωσης

με λεπτομέρεια προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Βεβαίως και οι εργαζόμενοι

έχουν το δικαίωμα της επιλογής.

Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης                                              Αντώνης Καρράς

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο