Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την απορρόφηση της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες που αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ισχυροποίηση της εταιρίας και την κατάκτηση των επιχειρηματικών της στόχων.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική επέκταση της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ανάκτησης ενός σημαντικότερου ρόλου όπως άλλωστε αξίζει στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που ήταν πρωτοπόρος στον τομέα αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επικροτεί την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και για έναν επιπλέον λόγο:

Γιατί δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους εργαζόμενους στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες να αποκτήσουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με αυτά των υπολοίπων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ ΑΕ, που ήταν πάγιο αίτημα και διεκδίκηση της Ομοσπονδίας.  

Η εξέλιξη αυτή τερματίζει το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων καθώς επίσης και των εργαζομένων «πολλών ταχυτήτων» στον ίδιο επιχειρηματικό Όμιλο.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο