ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ 2023

Η εφαρμογή έγινε σε συνεργασία (Παρίντας Θέμης-Μωυσιάδης Γ.-Σαουλίδης Π.)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΕΤΟΣ πρόσληψης

2. ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ Ηλικία = προκύπτει συντελεστής Ράντες

3. Στην στήλη ΠΟΣΟ Κ402 περνάμε ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Κ402) ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017

4. ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "Υπολογισμός δεξιά

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
ETH ΠΡΙΝ ΤΟ 1992 :
Ηλικία (συντελεστής Ράντες (Δx)

για τον υπολογισμό Επικουρικής Σύνταξης):

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΑ Κ402
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ Κ4Ο2 ΠΟΣΟ (Κ4Ο2)*ΔΤΚ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Αποτελέσματα υπολογισμών (ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ)

-------

ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ(-25%):

ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ:

ΣΥΝ.(2009-13) MO (60 ΜΗΝΩΝ)

A ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ x ETH
Α1 87-92 ΥΠΟΛ.15%
Α2 93 ΥΠΟΛ.30%
Α3 94 ΥΠΟΛ.45%
Α4 95-13 ΥΠΟΛ.60%
B1 2014 ΥΠΟΛ.1,6%
B2 2015 ΥΠΟΛ.1,6%
B3 2016 ΥΠΟΛ.1,6%
B4 2017 ΥΠΟΛ.1,6%
B5 2018 ΥΠΟΛ.1,6%
YPOLOGISMOS EPIKOYRIKO
A EPIK 2002-2014
B EPIK 2002-2014
B RANDES
B-RANDES