Άλλες πληροφορίες (για την Κινητή)

Ανάλωση Επιδότησης 

Οι χρήστες των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν απεριόριστο αριθμό γραμμών. Η επιδότηση αυτών είναι ανάλογη με το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται και όταν πρόκειται για αγορά προϊόντων, μπορούν να αθροιστούν. Π.χ. : Δύο νέες γραμμές στο πρό γραμμα My Buisiness 2 και μια υφιστάμενη (ως ανανέωση) , μας δίνουν ένα σύνολο (220Χ2)+205=645€ . Σ αυτή την περίπτωση, αφού εγκριθούν οι γραμμές, ο χρήστης επικοινωνεί με τον συνεργάτη της Vodafone (6940098181) και ζητά την ανάλωση αυτού του ποσού , επιλέγοντας προϊόντα από Vodafone ή Κωτσόβολος (εξαιρούνται τα προϊόντα «flash» προσφορών).

 

Τα συμβόλαια των γραμμών είναι διάρκειας 24 μηνών. Η τυχών διακοπή στο διάστημα αυτό, επιφέρει κόστος απόσβεσης επιδότησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μήνες Παραμονής στο δίκτυο σε επιλεγμένο πρόγραμμα
χρήσης με 24 μηνο συμβόλαιο
0-18 19 20 21 22 23 24
Μηνιαία απόσβεση 0% 17% 17% 17% 17% 16% 16%
Υποχρέωση επιστροφής 100% 83% 66% 49% 32% 16% 0%

 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης

Εθνικές κλήσεις μετά το τέλος του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας: 0,41 € / λεπτό
Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα: 0,16 € / sms
Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε διεθνή δίκτυα: 0,22 € / sms
Mobile Internet: 5,04€ για 200 MΒ
Τηλεφωνητής – Ακρόαση μηνυμάτων (κλήση στο 121 που γίνεται από την Ελλάδα): 0,35 € / κλήση
Αποστολή MMS σε εθνικά δίκτυα: 0,49 € / MMS
Αποστολή MMS σε κινητά ξένων δικτύων: 0,7190 € / MMS