Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Μαχης της Ηλεκτρικής απο τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ