Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον Γεν. Διευθυντή Εμπορίας