Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τη Γενική Διευθύντρια Ορυχείων