Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Δ.Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.