Κινητή

Βασικό επαγγελματικό : Πάγιο 5,5

My Business 1 : Πάγιο 11,25€ |  100’ Χρόνος προς όλους, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 170€ επιδότηση για νέα γραμμή & 155€ για ανανέωση

My Business 2 : Πάγιο 16,75€ |  300’ Χρόνος προς όλους, 1500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 200MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business 3 : Πάγιο 22,00€ |  500’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 400MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business 4 : Πάγιο 27,50€ |  1.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 600MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business RED 1  : Πάγιο 37,75€ |  1.500’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 100′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων  & 30′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1500 sms, 2GB Mobile Internet,  285€ επιδότηση για νέα γραμμή & 250€ για ανανέωση

My Business RED 2  : Πάγιο 58,00€ |  3.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 200′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 60′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 5GB Mobile Internet,  310€ επιδότηση για νέα γραμμή & 285€ για ανανέωση

My Business RED 3  : Πάγιο 74,00€ |  5.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 400′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 120′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 8GB Mobile Internet,  360€ επιδότηση για νέα γραμμή & 355€ για ανανέωση

My Business RED 4  : Πάγιο 102,50€ |  10.000’ Χρόνος προς όλους, 10.000’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 500′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 100‘ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 12GB Mobile Internet,  435€ επιδότηση για νέα γραμμή & 400€ για ανανέωση

Εταιρικό καρτοπρόγραμμα 350 | Πάγιο 9,60€ , 350’ Χρόνος προς όλους, 60 sms, 60MB Mobile Internet.

Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα εκτός του Βασικού Επαγγελματικού και του Εταιρικού καρτοπρογράματος, η χρήση κατά την περιαγωγή στην ΕΕ είναι δωρεάν

 

Προγράμματα Internet (για tablet & laptop) | 5 GB με 4,40€, 20 GB με 10,50€ & 30 GB με 14,87€

Addon πακέτα (επιπρόσθετα στα προγράμματα) | 50 SMS με 0,81€, 100 SMS με 1,70€ , 1,2GB Mobile Internet με 2€ και 2GB με 3€