Αρχική

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ΔΕΗ/ΚΗΕ, σε συνεργασία με τη Vodafone,  προσφέρει στους εργαζόμενους στον  Όμιλο ΔΕΗ  αλλά και στους συνταξιούχους, προνομιακά πακέτα Κινητής Τηλεφωνίας.

Πιστεύουμε πως, ένας σωστός συνδυασμός επιλογών στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος στην επικοινωνία, αφού υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν επικοινωνίας μεταξύ των γραμμών που ανήκουν στο πρόγραμμα (ενδοεπικοινωνία)

Τα χαμηλά πάγια προπληρωμένου χρόνου, όπως και τα επίσης ιδιαίτερα χαμηλής τιμής πακέτα για Internet και sms, σας επιτρέπουν να κάνετε ιδανικούς συνδυασμούς προσαρμοσμένους στην σημερινή οικονομική κατάσταση.

Διαδικασία

Εαν είσαστε εργαζόμενος στον Όμιλο ΔΕΗ ή συνταξιούχος, μπορείτε να κάνετε χρήση των προνομιακών προγραμμάτων για την Κινητή Τηλεφωνία .

Για να συμμετέχει κάποια γραμμή στα προνομιακά προγράμματα του Οργανισμού, θα πρέπει να ενταχθεί στο Μητρώο Γραμμών του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Επί της διαδικασίας (καλείτε στα 6932400603 και  6932400606 για να πληροφορηθείτε αναλυτικά και να σας καθοδηγήσουν) :

Νέα σύνδεση, μεταφορά

Για τους εν ενεργεία : Κατεβάζετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) , την συμπληρώνετε, την καταθέτετε στην γραμματεία σας  και αφού πάρει πρωτόκολλο,  μαζί με τη ταυτότητά σας(αντίγραφα)  τη στέλνετε στο fax στο 210-5235996. 
Για τους συνταξιούχους: Κατεβάζετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Συνταξιούχοι) , την συμπληρώσετε, σε ένα ΚΕΠ  ζητάτε τη σφραγίδα για το γνήσιο της υπογραφής και μετά , μαζί με τη ταυτότητά σας(αντίγραφα)  τη στέλνετε στο fax στο 210-5235996. 

Όταν οι διαχειριστές των προγραμμάτων λάβουν το fax, θα ενημερώσουν για την έγκριση του αιτήματός σας (γραμμές, επιδότηση, κλπ) την εταιρία Κινητής Τηλεφωνίας, με την οποία θα επικοινωνήσετε αμέσως μετά για να σας στείλει τα προϊόντα της επιλογή σας.

Ανανέωση επιδότηση

Εαν έχετε ήδη, γραμμή σε πρόγραμμα του Οργανισμού και θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση της με τα νέα προγράμματα, θα κατεβάσετε την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, και αφού την συμπληρώσετε, στέλνετε ένα αντίγραφο με fax στο 210-5235996.  Τις επόμενες ημέρες, θα λάβετε κλήση (6940098181) για να κάνετε την παραγγελία σας.

Άλλες διαδικασίες

Κατεβάστε τις σχετικές αιτήσεις: Αίτηση αλλαγής προγράμματος,  Αίτηση διακοπής, Αποδέσμευση, και αφού την συμπληρώσετε, στέλνετε ένα αντίγραφο (μαζί με την ταυτότητά σας) με fax στο 210-5235996.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τα τηλέφωνα υποστήριξης του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 6932400603 και  6932400606  

Τηλέφωνο υποστήριξης του πακέτου μας απο την Vodafone :6940098181

Προγράμματα ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Βασικό επαγγελματικό : Πάγιο 5,5

My Business 1 : Πάγιο 11,25€ |  100’ Χρόνος προς όλους, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 170€ επιδότηση για νέα γραμμή & 155€ για ανανέωση

My Business 2 : Πάγιο 16,75€ |  300’ Χρόνος προς όλους, 1500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 200MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business 3 : Πάγιο 22,00€ |  500’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 400MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business 4 : Πάγιο 27,50€ |  1.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 600MB Mobile Internet,  220€ επιδότηση για νέα γραμμή & 205€ για ανανέωση

My Business RED 1  : Πάγιο 37,75€ |  1.500’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 100′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων  & 30′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1500 sms, 2GB Mobile Internet,  285€ επιδότηση για νέα γραμμή & 250€ για ανανέωση

My Business RED 2  : Πάγιο 58,00€ |  3.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 200′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 60′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 5GB Mobile Internet,  310€ επιδότηση για νέα γραμμή & 285€ για ανανέωση

My Business RED 3  : Πάγιο 74,00€ |  5.000’ Χρόνος προς όλους, 1.500’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 400′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 120′ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 8GB Mobile Internet,  360€ επιδότηση για νέα γραμμή & 355€ για ανανέωση

My Business RED 4  : Πάγιο 102,50€ |  10.000’ Χρόνος προς όλους, 10.000’ Χρόνος προς σταθερά, Απεριόριστος χρόνος ενδοεπικοινωνίας, 500′ προς σταθερά διεθνών κλήσεων & 100‘ προς κινητά διεθνών κλήσεων, 1.500 sms, 12GB Mobile Internet,  435€ επιδότηση για νέα γραμμή & 400€ για ανανέωση

Εταιρικό καρτοπρόγραμμα 350 | Πάγιο 9,60€ , 350’ Χρόνος προς όλους, 60 sms, 60MB Mobile Internet.

Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα εκτός του Βασικού Επαγγελματικού και του Εταιρικού καρτοπρογράματος, η χρήση κατά την περιαγωγή στην ΕΕ είναι δωρεάν

 

Προγράμματα Internet (για tablet & laptop) | 5 GB με 4,40€, 20 GB με 10,50€ & 30 GB με 14,87€

Addon πακέτα (επιπρόσθετα στα προγράμματα) | 50 SMS με 0,81€, 100 SMS με 1,70€ , 1,2GB Mobile Internet με 2€ και 2GB με 3€

 

 

Άλλες πληροφορίες

Ανάλωση Επιδότησης 

Οι χρήστες των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν απεριόριστο αριθμό γραμμών. Η επιδότηση αυτών είναι ανάλογη με το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται και όταν πρόκειται για αγορά προϊόντων, μπορούν να αθροιστούν. Π.χ. : Δύο νέες γραμμές στο πρό γραμμα My Buisiness 2 και μια υφιστάμενη (ως ανανέωση) , μας δίνουν ένα σύνολο (220Χ2)+205=645€ . Σ αυτή την περίπτωση, αφού εγκριθούν οι γραμμές, ο χρήστης επικοινωνεί με τον συνεργάτη της Vodafone (6940098181) και ζητά την ανάλωση αυτού του ποσού , επιλέγοντας προϊόντα από Vodafone ή Κωτσόβολος (εξαιρούνται τα προϊόντα «flash» προσφορών).

 

Τα συμβόλαια των γραμμών είναι διάρκειας 24 μηνών. Η τυχών διακοπή στο διάστημα αυτό, επιφέρει κόστος απόσβεσης επιδότησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μήνες Παραμονής στο δίκτυο σε επιλεγμένο πρόγραμμα
χρήσης με 24 μηνο συμβόλαιο
0-18 19 20 21 22 23 24
Μηνιαία απόσβεση 0% 17% 17% 17% 17% 16% 16%
Υποχρέωση επιστροφής 100% 83% 66% 49% 32% 16% 0%

 

Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης

Εθνικές κλήσεις μετά το τέλος του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας: 0,41 € / λεπτό
Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα: 0,16 € / sms
Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε διεθνή δίκτυα: 0,22 € / sms
Mobile Internet: 5,04€ για 200 MΒ
Τηλεφωνητής – Ακρόαση μηνυμάτων (κλήση στο 121 που γίνεται από την Ελλάδα): 0,35 € / κλήση
Αποστολή MMS σε εθνικά δίκτυα: 0,49 € / MMS
Αποστολή MMS σε κινητά ξένων δικτύων: 0,7190 € / MMS

Επικοινωνήστε