1977 1978 1979

1980 Ενταγμένο προσωπικό στο ΚΚΠ/ΔΕΗ

1980 Μή ενταγμένου Προσωπικού & προερχόμενοι απο τ. ΗΕΑΠ

1980 Επιστημονικού Προσωπικού

1981Α 1981Β

1982Α 1982Β

1983

1984

1985

1988

1989Α 1989Β

1990

1991

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2006-2007

2008

2012 ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΔΜΗΕ

2015 ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΔΜΗΕ

2018 ΔΕΗ

2018 ΔΕΔΔΗΕ

2018 ΑΔΜΗΕ